Apa Yang Di Maksud dengan Toleransi

Apa Yang Di Maksud dengan Toleransi Apa Yang Di Maksud dengan Toleransi?.Toleransi berasal dari bahasa Latin, yaitu tolerantia,yang artinya kelonggaran, kelembutan hati, keringanan dan kesabaran.... Read more